Rådgivende samtaler

Psykologisk Rådgivning

Psykolog Susanne Vokstrup     Psykologisk Rådgivning                   Susanne Vokstrup  Tlf. +4529677829  susanne@vokstrup.dk

Rådgivende samtaler med børn og familie


Samtaler med børn og behandling.


Som tidligere folkeskolelærer, specialundervisningslærer og skolepsykolog har jeg en mangeårig erfaring med at afdække børns vanskeligheder og komplekse årsagssammenhænge, der kan være i spil. Det inkluderer også at hjælpe systemerne omkring barnet til at skabe en positiv udvikling.


Jeg har også erfaring i samtaler med børn, der hjælper dem til f.eks. at håndtere angst, lavt selvværd, stress, sorg og kriser.


Familierådgivning og familieterapi.


Der kan opstå mange problemer i en familie. Disse problemer løser sig som oftest af sig selv. Nogle familier ender i en ond cirkel, som man ikke synes er mulig at komme ud af.


Jeg tilbyder rådgivende samtaler med forældre, der måtte ønske at få løst problemstillinger i deres rolle som forældre. Desuden er der mulighed for afklarende samtaler med voksne sammen med deres barn/børn. Samtaler, som kan være en hjælp i sig selv, men som også kan pege på behov for yderligere samtaler/terapi i en eller anden form. Eventuelt kan det være barnet eller den unge, der fortsætter alene i terapi.


Jeg tilbyder gennem terapeutiske samtaler at hjælpe familier til at afdække familiesystemets dynamik, de relationer man indgår i, og den måde man kommunikerer på. Jeg arbejder delvist ud fra en systemisk tilgang, der ligesom den kognitive adfærdsterapeutiske terapi tager sigte på at ændre familiemedlemmernes måde at tænke og handle på.. I denne form for terapi er min rolle upartisk i forhold til de forskellige familiemedlemmer, dvs. jeg vurderer ikke i forhold til det fremlagte forhold og er neutral i forhold til ændringer. Dette valg foretages af familiemedlemmerne og det respekteres af mig.

 
Psykologisk

Rådgivning


Susanne Vokstrup

Slotsgade 31C

9000 Aalborg


Tlf. +4529677829


susanne@vokstrup.dkMedlem af Dansk

Psykologforening