Mindfulness

Psykologisk Rådgivning

Psykolog Susanne Vokstrup     Psykologisk Rådgivning                   Susanne Vokstrup  Tlf. +4529677829  susanne@vokstrup.dk

Mindfulness


Mindfulness eller Bevidst nærvær.


Den form for tilstedeværelse, der kommer af at være opmærksom på det, der er i nuet, uden at dømme eller vurdere.


Bevidst nærvær betyder, at man er opmærksom på oplevelsens basale komponenter, dvs. følelserne, tankerne, kropslige fornemmelser, sanseoplevelser eller hvordan vi i det hale taget ved noget. Bevidst nærvær betyder, at man er opmærksom på tingene, som de faktisk er i et givet øjeblik, uanset hvordan de er, og ikke som man gerne vil have dem til at være.


Hvorfor skulle det hjælpe at opøve bevidst nærvær?


Fordi det er modgift mod gentagende bekymrede tankemønstre, evindelige grublerier og tilbagevendende negative tanker om en selv, som er med til at fastholde en i triste eller angstprægede sindsstemninger.


Vi opøver opmærksomheden – gennem træning – og kan herved blive mere bevidste om nuets realiteter og de valgmuligheder, vi har. Vi får muligheden for at være nærværende og opmærksomme, når vi handler.


I modsætning til at være fastlåst i tanker, der bare får os til at bevæge os tilbage i fortiden eller frem til en hypotetisk fremtid -  langt væk fra de direkte sanseoplevelser, så opøves vi gennem mindfulness / bevidst nærvær på direkte fokusering på oplevelsen i nuet. Lige nu i dette øjeblik. Vi opøves i bevidst at vælge, hvilke processer, vi vil fokusere på.


Vi lærer at observere tankeprocesserne, mens de foregår. Derved skabes muligheden for at ændre vores relation til vores tanker. Nemlig at opfatte tankerne som mentale begivenheder – ikke som virkelighed.


Endelig opøves evnen til at være til stede i nuet på en ikke dømmende måde. Vi kan være bevidste om, at møde det, der er, som det er. Alt for ofte lægger vi bedømmelser ind på vores liv og oplevelser. Om hvordan noget helst skal være og på hvad vi helst ikke vil have. At acceptere det vi oplever, som det er, kan også give os en større fornemmelse af ro og balance.


Hvad kan det hjælpe på?


Træning i Mindfulness / Bevidst nærvær gør det nemmere at opfange begyndende tegn på f.eks. depression, stress eller angst. Og ved at opfange det tidligt opstår muligheden for ikke at lade det brede sig til gamle velkendte negative tankemønstre og fortolkninger.


Træningen og terapi:


Træningen i mindfulness foregår gennem øvelser i kropslig opmærksomhed og guidede meditationer og yogaøvelser. Dette foregår gennem hjemmearbejde (med hjælp af indspillede cd´er) samt samtaler med behandleren. Her opnås erfaringsbaseret viden og indsigt i ens egen  dynamik mellem tanker, følelser, kropslige fornemmelser, sansninger. I terapisessioner udspørges til erfaringerne med øvelserne for at skærpe opmærksomheden. Ofte anvendes mindfulness træningen i sammenhæng med Kognitiv Terapi og Acceptance and Commitment Therapy (ACT).
Psykologisk

Rådgivning


Susanne Vokstrup

Slotsgade 31C

9000 Aalborg


Tlf. +4529677829


susanne@vokstrup.dkMedlem af Dansk

Psykologforening