Kognitiv terapi

Psykologisk Rådgivning

Psykolog Susanne Vokstrup     Psykologisk Rådgivning                   Susanne Vokstrup  Tlf. +4529677829  susanne@vokstrup.dk

Kognitiv terapiKognitiv terapi har sit fokus på sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og handlinger.


Kognitiv terapi er baseret på den antagelse, at det er vores fortolkninger af de situationer, vi er i, der får  betydning for vores reaktioner, følelsesmæssigt og kropsligt samt vores handlinger. Det er altså ikke situationen selv, der er afgørende for vores handling, men vores fortolkning af situationen.


Terapien har sit grundlæggende fokus fremadrettet, således at man får mulighed for at lære at gøre ens fortolkninger mere åbne og bredere og dermed også at vælge mere  hensigtsmæssige handlemønstre.


Terapiforløbet:


Hver enkelt terapiforløb vil altid udvikle sig som noget helt unikt dvs. noget enestående. Ingen problemstillinger er fuldstændig ens. Det kan derfor være svært at forudsige noget om de enkelte forløb.


Terapien foregår hovedsageligt som en dialog mellem klienten og behandleren, hvor behandleren stiller undersøgende spørgsmål. Disse spørgsmål er åbne og nysgerrige, og hensigten er, at klienten selv skal finde svarene.


Men grundlæggende bygger det på i fællesskab at få formuleret en problemstilling og opstillet en målsætning for behandlingen, herunder ofte en behandlingsplan. De kan tage fra en til flere  afklarende samtaler at nå til behandlingsplanen.


Første fase vil være at identificere de negative automatiske tanker og handlemønstre og de følelsesmæssige og kropslige reaktioner. I denne fase indgår ”undervisning” i  forståelsen af disse sammenhænge. I forbindelse med angstlidelser og stressreaktioner vil der fra starten være brug for at inddrage afslapnings- og afspændingsøvelser. Ved depression sættes der også straks fokus på bevægelse og motion.


Anden fase begynder, når der efterhånden er opbygget en bevidst opmærksomhed på de uhensigtsmæssige mønstre, for så at bruge denne opmærksomhed som baggrund for mulige ændringer – som omstrukturering af de automatiske negative tanker, samtidigt med at handlingerne ændres.


Afhængig af hvilken problemstilling, der er tale om, og hvilken mening, man oplever en ændring vil få, bliver der fra den ene terapi-session til den næste aftalt mål og ”hjemmeopgaver”.  Den efterfølgende session begynder med en samtale om ”hjemmeopgaven” samt målsætningen fra sidst: hvad er lykkedes og hvad gik mindre godt? Herefter tages der fat på yderligere forståelse, indsigt og opstilling af nyt mål for hjemmearbejdet til næste gang.


Behandlingen afsluttes, når klienten har tillid til på egen hånd at kunne takle vanskelige situationer på en  for klienten mere hensigtsmæssig måde.
Psykologisk

Rådgivning


Susanne Vokstrup

Slotsgade 31C

9000 Aalborg


Tlf. +4529677829


susanne@vokstrup.dkMedlem af Dansk

Psykologforening