ACT

Psykologisk Rådgivning

Psykolog Susanne Vokstrup     Psykologisk Rådgivning                   Susanne Vokstrup  Tlf. +4529677829  susanne@vokstrup.dk

ACT


Acceptance and Commitment Therapy. (Accept- og engagementsterapi)


ACT betragtes som en videreudvikling af den kognitive og adfærdsmæssige tilgang, hvor mindfulness (” bevidst nærvær”) spiller en central rolle. Det er en ny videnskabeligt baseret form for psykoterapi, som er en del af det, der kaldes den ”tredje bølge” i kognitive og adfærdsterapeutiske terapier.


Målet for ACT er at skabe et rigt og meningsfuldt liv, hvor man accepter de smerter, der uundgåeligt opstår i ens liv. På en måde kan det fremstå som det modsatte mål for almindelig kendt psykoterapi, hvor målet er at slippe af med nogle ubehagelige symptomer.


Vi mennesker tænker og handler os til at håndtere de problemer, vi møder i vores liv. Vi ønsker, at ubehagelige begivenheder og oplevelser skal forsvinde, og vi er gode til at få det til at ske. Men når det kommer til uønskede ”indre oplevelser” som tanker, forestillinger, erindringer, følelser, behov og fornemmelser i kroppen, så kan vi nemt blive fanget i en fælde, hvor det uanset, hvad vi prøver, bliver værre og værre.


Mange kan nikke genkendende til udsagn som: ”Lige meget hvad jeg gør, så har jeg det stadig dårligt”, ”Går det da aldrig væk?” ”Det må jo være mig, der er noget i vejen med, når jeg nu ikke bare kan få det til at gå væk.” ACT tager sigte på, at man forlader denne forståelse om, at man kan få det til at gå væk, men i stedet accepterer, at det er der, og så begynder at leve det liv, som man værdsætter. Billedligt kan man se på et menneske med psykiske lidelser som en, der udkæmper en krig på slagmarken. Krigen går ikke godt, og han eller hun kæmper hårdere og hårdere. Alt er i spil, for tankerne kan være, at hvis ikke kampen vindes, så vil man umuligt kunne få et liv, som er værd at leve. Men denne person har et andet valg, nemlig at forlade slagmarken og begynde at leve nu. Herved forsvinder de ubehagelige symptomer ikke, men forståelsen af, at det var nødvendigt at vinde krigen, før man kunne komme videre i sit liv, er opgivet.


 


Målet med ACT er forstået på denne måde, at man lærer at forholde sig anderledes til ens indre ubehagelige oplevelser.  En vigtig del af terapien er, at man lærer dem at kende, mærke efter, hvordan de føles og sanses, og man lærer at genkende de adfærdsformer, der er knyttet til ønsker om at undgå eller bekæmpe dem. Her igennem  får man mulighed for at ændre adfærd mod andre måder at handle på, rettet mod et mere værdifuldt liv.


Teknikkerne i ACT terapien bygger på 3 komponenter:


Mindfulness.


Mindfulness er praktiseringen af at være til stede i nuet. At sanse og opleve det, der er – uanset hvad. (se beskrivelsen andet sted på denne hjemmeside) Her igennem opøves man i at være åben, nysgerrig og iagttagende i det, der sker i en – i modsætning til at bekæmpe eller undgå det.


Accept.


Accept skal forstås med baggrund i, at desto mere vi forsøger at slippe af med en psykisk smerte, ubehagelige følelser og tanker, desto større er muligheden for at vi forstærker det, yderligere bliver viklet ind i det og ender med at gøre det til noget traumatisk. Og man risikerer at ende på et sidespor i ens eget liv. At forstå ”accept” som en del af en psykologisk behandling kan være vanskeligt og endog provokerende. Vi er jo vant til at bekæmpe eller undgå det ubehagelige og meget lidt øvede i accept. ACT terapien taget sigte på at opøve aktive former for accept.


 


Engagement og et værdibaseret liv.


Det er ikke nemt at komme til at leve det liv, man gerne vil leve. Et liv, der er karakteriseret af vitalitet og engagement og mindre tynget af problemer. Som tidligere nævnt vil det være svært at forlade slagmarken og vende sig mod engagement i ens værdier og ønsker til livet. ACT terapien bruger forskellige tilgange og metoder til at kunne vende sig fra udsigtsløs mental styring til livengagement. Formentligt vil de fleste være meget skeptiske i forhold til denne forståelse, og få tanker om, at det er lidt for ”hippi-agtigt” i forhold til de problemer, man aktuelt oplever. Det er kun helt naturligt og bør altid være med i ens tilgang til livet. ACT er ikke et helt nyt fantastisk middel mod alle lidelser, men videnskabelige resultater fremviser meget positive resultater.


 


Forskningsundersøgelser:


Der findes en fortegnelse af relevante forskningsundersøgelser på ACT´s hjemmeside:


www.contextualpsychology.org


På dansk kan anbefales:


Steven c. Hayes i samarbejde med Spencer Smith (2008): Slip tanketyranniet. Tag fat på livet. Psykologisk Forlag.
Psykologisk

Rådgivning


Susanne Vokstrup

Slotsgade 31C

9000 Aalborg


Tlf. +4529677829


susanne@vokstrup.dkMedlem af Dansk

Psykologforening